Toegankelijkheid winkels , bedrijven en instellingen

De Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) die is ingegaan vanaf 1 januari 2017 geeft aan dat  mensen met een beperking of chronische ziekte net als ieder ander moeten kunnen meedoen in de maatschappij. 

Een onderdeel van deze wet toegankelijkheid winkels, bedrijven en instellingen betekent dat er een algemene norm voor toegankelijkheid geldt. Dat houdt in dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven dat wat zij bieden, toegankelijk moeten maken. Op die manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Het gaat hierbij om ‘eenvoudige voorzieningen’ die makkelijk en tegen niet onevenredig hoge kosten kunnen worden aangebracht.

Naast de wet betekent een aanpassing van de toegankelijkheid natuurlijk ook dat uw bedrijf daadwerkelijk zorg draagt voor deze steeds groter wordende groep minder validen die volwaardig meedraait in de maatschappij en daarbij een aanzienlijke omzetstijging voor u kan betekenen. 

Wij willen u graag advies geven, over de te nemen stappen om uw winkel of bedrijf toegankelijk en rolstoel vriendelijk te maken.